Často kladené otázky

ShareThis

 

 
 
1. Ako sa prihlásiť na zájazd.
Voľné miesta si môžete rezervovať vyplnením formulára na našej www stránke , e-mailom, alebo telefonicky / pri každom zvolenom termíne zájazdu je tlačítko "rezervacia" /. Obsadenosť je pri každom zájazde zaznamenaná,rezervácia platí 7 kalendárnych dní.  Do tejto doby je potrebné uzavrieť Cestovnú zmluvu a  zaslať ju vyplnenú poštou, e-mailom, scan -mailom, faxom. Formulár Cestovnej zmluvy  je k dispozícii na www stránke.
 
2.Cestovná zmluva.
Dodaním podpísanej Cestovnej zmluvy  a zaplatením zálohovej platby vzniká medzi zákazníkom a CAS právny vzťah. Formulár  Cestovnej zmluvy a Všeobecné dodacie podmienky, sú k dispozícii na nasej www stránke môžete ju zaslat poštou, e-mailom, scan -mailom, faxom ,Cestovnú zmluvu môžeme akceptovať len s úhradou zálohovej platby, musi obsahovať všetky potrebné náležitosti, v takom prípade Vás zaradíme do objednaného zájazdu, ako doklad Vám zašleme potvrdenú Cestovnú zmluvu spolu s dokladom o úhrade. 
 
3. Spôsob platby- úhrada.
Platbu za zájazd môžete uhradiť  naraz, resp, 50 % ceny formou zálohovej platby a doplatok do 14. dní pred pred začiatkom termínu zájazdu a čerpaním služieb. Pokiaľ do zájazdu zostáva menej ako 7 dní, platí sa plná cena zájazdu. Platbu je možné realizovať bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou, platobnou kartou,v hotovosti.
 
4. Ako si  vybrat zájazd s vhodnou náročnosťou.
Zájazdy sme rozdelili podľa náročnosti a vhodnosti pre danú cieľovú skupinu klientov , s ohľadom na ich schopnosti a složenie skupiny na  : 5 kategór, 5.stupňov technickej náročnosti a 3 spôsoby absolvovania zájazdu. Každí z klientov si môže vybrať zájazd podľa svojich schopností, zamerania a predstáv. Jednotlivé trasy je možné predĺžiť, skrátiť, alebo z akýchkoľvek dôvodov deň vynechať a zviesť sa doprovodným vozidlom. Ďalšou z možností je kombinácia ponúkaných zájazdov a doplnkových aktivít.
 
4.1 Kategórie zájazdu.
 
Cykloturistika
Trasy sú kombináciou verejných komunikácií a  spevnených šotolinových ciest  v teréne, kde sa v etapách  striedajú mierne prevýšenia a stúpania. Táto aktivita si vyžaduje priemernú fizyckú kondíciu, je určená pre cyklistov, ktorí rekreačne jazdia. Prechody sa idú na „ ľahko“, s prestávkami na občerstvenie a oddych, môžu ich absolvovať aj deti. Trasy majú ľahšiu a ťažšiu variantu, v prípade vyššej náročnosti etapy na fyzickú kondíciu bude k dispozícii sprievodné vozidlo, ktoré cyklistov prepraví po trase. Doporučujeme trekový bicykel.
 
Horská cyklistika
Trasy vedú v prevažnej miere po nespevnných šotolinových cestách  v horskom teréne, kde sa striedajú prevýšenia so strmšími stúpaniami, zjazdami a technickými pasážami.. Táto aktivita si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu a  techniku jazdy.  Je určená pre cyklistov, ktorý chcú zažiť niečo viac ako len rekreačné jazdenie. Prechody sa idú na „ ľahko“, doporučujeme horský bicykel, niektoré etapy sa dajú skrátiť. Trasy sú vedené " hviezdicovite", vždy sa vraciame do miesta ubytovania. Za príplatok je možné tento typ aktivity skombinovať s ponukou Cyklo Plus . Na základe požiadavky bude k dispozícii sprievodné vozidlo na prepravu bicyklov a batožiny.
 
Expedičná cyklistika
Je zameraná na niekoľkodenné putovanie cez hory, kde je príroda ešte divoká a civilizácia často vzdialená. Budeme prechádzať neznačenými lesnými chodníkmi a cestami, táto aktivita vyžduje dobrú fyzickú kondíciu, technickú zdatnosť, prekonanie vlastných limitov v nepriazni počasia, ale aj zmysel pracovať pre kolektív
Trasy sa idú na “ťažko” vždy je však možnosť prepravy batožiny sprievodným vozidlom do miesta prenocovania, ktoré je prevažne v stanoch  alebo chatách. Strava je zabezpečená, pripravujeme si ju však sami, často  na otvoreom ohnisku. Predpokladom je schopnosť vysporiadať sa s technickými problémami svojich bikov, podmienkou je horský bicykel. Za príplatok je možné tento typ aktivity skombinovať s ponukou Cyklo Plus .
 
Cyklo plus.
V tejto kategórii Vám za príplatok k cenám zájazdov ponúkame možnosť kombinácie zájazdov s inými aktivitami : kurzom prežitia v prírode, splavom rieky Hron, jazdou na koni, skalolezectvom, potápaním, strelectvom, vyhladkovými letmi, regeneračno- relaxačnými  aktivitami.
Ďalšou ponukou tejto kategórie je zostavenie zájazdu podľa Vašich predstáv i mimo stanovených termínov, pre individuálne pobyty, firmy, kolektívy, športové kluby / ako doplnok ku kondičným táborom a sústredniam /. Stačí nám zaslať základné požiadavky, dĺžku pobytu, kategóriu ubytovania, stravu, služby. Spracujeme a zašleme  Vám nazáväznú kalkuláciu ceny.
 
Adrenalín bike.
Tento druh jazdenia je určený pre bikerov, ktorí už nie sú nováčikmi a majú niečo "najazdené ".Nejedná sa však o downhill,  ale o jazdenie v náročnom teréne v kategórii 5. stupňa obtiažnosti, kde otestujete svoju technickú zručnosť a zažijete adrenalín  naplno.
 
4.2 Náročnosť zájazdu.
 
Rozdelenie náročnosti  je len informatívne, v praxi je ťažko špecifikovať čo je pre ktorého bikera "náročné" a čo "pohodové ", pre to sme sa snažili v jednotlivých kategóriách spojiť fyzickú a technickú náročnosť terénu :
 
  1. ľahká: asfalt, spevnené cesty,rovinatý profil, do 25 km
  2. nenáročná: spevnené cesty, šotolinové cesty, mierne prevýšenia a klesania, do 30 km
  3. priemerná: členitý terén, šotolina, lesné cesty, tiahle stúpania a strmšie zjazdy, od 30 km do 40 km
  4. náročná: horský terén, úzke lesné chodníky, kamene, strmé výjazdy  a zjazdy, od 40 do 50 km
  5. ťažká: horský terén, úzke lesné chodníky, kamene,blato, korene, strmé technické pasáže väčšinou zjazdné, i keď občas je nutné bike tlačiť alebo niesť, predpokladom je dobrá fyzická pripravenosť a technické zručnosti,  od 50 do 80 km
4.3 Spôsob absolvovania zájazdov.
 
Individuálne.
Trasy absolvujete samostatne, bez sprievodcu. Cena  zahrňuje ubytovanie, stravu,  informačné materiály, pripoistenie a bonus – alternatívna trasa so sprievodcom na ktorej Vám ponúkneme gastronomickú špecialitu regiónu. Za príplatok je možné individuálny spôsob cyklo zájazdu spojiť s podporovaným, zájazdom, na základe požiadavky bude k dispozícii sprievodné vozidlo na prepravu bicyklov a batožiny.
 
Podporované.
Trasy absolvujete s programovým sprievodcom a technickým doprovodom. Cena  zahrňuje ubytovanie,stravu, informačné materiály, pripoistenie. Za príplatok je možné podporovaný  spôsob cyklo zájazdu spojiť s kombinovaným zájazdom, na základe požiadavky bude k dispozícii sprievodné vozidlo na prepravu bicyklov a batožiny.
 
Kombinované.
Podľa Vašich požiadaviek zorganizujeme program, pripravíme rôzne kombinácie a alternatívy trás, tieto absolvujete s programovým sprievodcom a technickým doprovodom. Cena  zahrňuje ubytovanie,stravu, informačné materiály, pripoistenie. Ceny sú stanovené dohodou. Na základe požiadavky bude k dispozícii sprievodné vozidlo na prepravu bicyklov a batožiny.