Akcie členov združenia.

ShareThis
    
    V tejto časti portálu budeme členov združenia informovať o aktivitách a všetkých akciách, ktoré sa týkajú nášho združenia. Na základe Vašich príspevkov a postrehov budeme zriaďovať nové fóra, ktoré charakterizujú danú problematiku. 
    Fóra Vám umožnia komunikovať medzi sebou navzájom a reagovať  aj na príspevky iných užívateľov.