O nás

ShareThis
Milí priatelia, bikeri a cykloturisti,
   vítame Vás na stránkach  Cyklo Adventure Slovakia Zvolen, ktoré sú venované všetkým vyznavačom cykloturistiky a  horskej cyklistiky, ako aj všetkým ľudom ktorí majú radi  aktívny pohyb v prírode.
   Občianske združenie Cyklo Adventure Slovakia, je prevádzkovateľom a organizátorom portálu, sme nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je vytvárať voľno časové aktivity pre členov združenia, ale aj širokú verejnosť, ktoré sú  zamerané predovšetkým na horskú cyklistiku a cykloturistiku. Organizujeme pojazdy  a výlety v blízkom i širšom okolí Zvolena.
  Našim dlhodobím cieľom je vybudovať, zmapovať a zaznačiť, v regióne  sieť  nových cyklotrás , s využitím existujúcich lesných ciest a chodníkov, spojiť tak priľahlé obce a mestá v okolí Zvolena týmito cyklotrasami.
 
   Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné, vzniká na základe prihlášky a zaplatenia členského poplatku. Peniaze sú dôležité, ale rovnako dôležitá je aj príroda, bikovanie, záujem športovať a presadzovať spoločné záujmy pre horskú cyklistiku.
    
  V občianskom združení radi privítame vyznavačov cykloturistiky a bikerov všetkých výkonnostných skupín, ktorí sa radi pohybujú v prírode na bicykli, nadväzujú nové kontakty, priateľstvá a majú záujem pomôcť pri budovaní novej cyklo-infraštruktúry v našom regióne.
 
Svojimi aktivitami sa snažíme predovšetkým :
  • presadzovať rekreačné využívanie lesov, predovšetkým lesnej dopravnej siete na účely horskej cyklistiky a cykloturizmu
  • organizovať súťaže a podujatia súvisiace s pohybom v prírode pre rodičov s deťmi a širokú verejnosť
  • rozvíjať činnosti súvisiace s propagáciou regiónov a  ich zvláštností
  • podporovať aktivity vedúce ku vzniku nových produktov cestovného ruchu a  nových služieb pre cestovný ruch v regiónoch
  • rozvíjať spoluprácu so skupinami verejno-súkromného partnerstva, rovnakého, alebo podobného zamerania
  •  
Všeobecné ustanovenia o portáli www.cykloadventure.eu
    Informačný verejný portál www.cykloadventure.eu (ďalej len "web CAS") , poskytuje informácie, predovšetkým členom združenia, ale aj širšej verejnosti, o možnostiach aktivít v oblasti cykloturistiky a horskej cyklistiky, prístup na portál je bezplatný.
Web CAS sa skladá z troch základných  častí, verejnej s informáciami obecného charakteru, neverejnej kde podmienkou je registrácia užívateľa a členskej ktorá sa týka aktivít členov združenia CAS. Údaje uverejnené v rámci webového portálu sú informačného charakteru,za ich obsah nenesie prevádzkovateľ právnu zdpovednosť. Viac informácii sa dozviete na ......>>podmienky účasti na webe CAS