Zvolen-budovanie cyklotrás

ShareThis
 Zapojte sa do BUDOVANIA CYKLOTRÁS a FÓRA
 
   podporte svojimi názormi a príspevkami koncepciu budovania cyklotrás, ktoré umožnia spojiť medzi sebou priľahlé obce a mestá v okolí Zvolena. Projekt pripravujeme od októbra 2011, reálne sme prešli a zmapovali / GPS / približne 550 km trás v okolí Zvolena, 150 km smerom na Banskú Štiavnicu. V roku 2013 budeme pokračovať v prepojení na Krupinu,Banskú Štiavnicu,Novú Baňu a Banskú Bystricu.
    Náročnosť a kategórie si môžete pozrieť na stránke v časti "cyklozájazdy", zatiaľ je prezentovaná kategória "cykloturistika", ostatné budú dostupné do konca februára 2012.
     Základná vízia a koncepcia projektu je zverejnená na stránke v hornom menu  Projekty .
 
     Projekt je otvorený, môžete sa ho zúčastniť a pomocť pri jeho budovaní. Podmienkou účasti nie je členstvo v našom občianskom združení, samozrejme budeme veľmi radi ak sa rozhodnete pridať k nám ako členovia OZ.
 
      Na projekte spolupracujeme s Mestom Sliač, odborom rozvoja Mesta Zvolen a s Lesným podnikom mesta Zvolen.
         
     Legislatívny základ :

     - Novela Zákona o lesoch č.326/2005

     - Zákon o podpore cestovného ruchu č.91/2010

     - Návrh  národnej  stratégie  rozvoja  cyklistickej  dopravy a cykloturistiky v SR
    - Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu vo Zvolenskej kotlina do rok 2015
    - Koncepcia rozvoja cestovného ruchu BBSK na roky 2007 – 2013
    - Vznik OOCR Stredné Slovensko
 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

O čom bude projekt

Ahojte,
Umiestnite na stránku obsah projektu a potom by možno bolo dobre vytvoriť na stránke krátky dotazník, kto sa akým spôsobom sa chce zapojiť do projektu