Krupina

ShareThis

Krupina

Mesto Krupina sa rozkladá sa brehoch rieky Krupinice na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Krupina sa zacala formovať po príchode nemeckých kolonistov od 13.storočia.Stredoveké mesto sa zacalo sústreďovať okolo románskeho nemeckého Kostola Narodenia Panny Márie a postupne sa vyvinulo hlavné námestie a predmestie. Na Sätotrojičnom námestí sa nachádzaju domy niekdajších  najbohatších krupinských mešťanov, radnica a ajdnes sa tu konajú trhy a výročné jarmoky.Postupne sa mesto počas 700-ročného vývoja rozrástlo do súčasnej podoby a rozlohy. 

   Osídlenie okolitých kopcov (lazov) je známe už zo stredoveku. Od 18. storočia sa rozširujú aj ďalšie oblasti s kopaničiarskym osídlenímDodnes existujú lazy a osady v okolí Krupiny.

   V okolí Krupiny sa nachaádajú dva zachovalé hrady, Bzovík a Čabradský Vrbovok.V roku 1156 sa Bzovík stal postupne najväčším panstvom v Hontianskej župe a  strediskom feudálneho panstva-hrad Bzovík . Obec sa stala trhovým a jarmočným centrom a vyvíjala sa ako zemepanské mestečko

   Na území dnešnej obce Čabradský Vrbovok bolo popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1135 ako Werbouch, neskôr sa premenovala na Werbouk Inferior (1262). Hrad Čabraď je písomne doložený od roku 1276, mal chrániť cesty k stredoslovenským banským mestám. Obyvatelia sa zoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a merinových oviec. V 19. storočí tu pracovala sklárska huta. 

   V obci Sebechleby, konkrétne v jej odľahlej osade s názvom Stará Hora sa nachádza jedinečná pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Chránené sú jednopriestorové a dvojpriestorové vinohradnícke domčeky so stĺpovým podstením, ktoré sú predstavené pred vytesané pivnice do tufu. Osada Stará Hora vznikla niekedy v 16.storočí v čase tureckých výprav a bojov. V tejto zalesnenej oblasti nachádzali útočisko obyvatelia Sebechlieb pred nájazdmi Turkov. Na bývanie si kopali do brala diery väčších rozmerov, kde sa ukrývali pred tureckými nebezpečenstvom. Z tohto obdobia bol odvodený aj názov lokality Stará Hora.