Reistrácia a členstvo

ShareThis
     Obsahom tejto časti webu, je poskytnúť Vám čo najviac všeobecných informácií o možnostiach registrácie, členstva, podnikania, reklamy a zliav.  V prípade ďalších otázok, nás môžete kontaktovať na:
 
mob.: +421 905 939 424, e-mail : office@cykloadventure.eu
 
Registrácia.
Portál sa skladá z troch častí
 •     verejnej - voľne dostupné informácie 
 •     neverejnej  - dostupné len pre prihlásených a zaregistrovaných používateľov
 •     členskej - dostupné pre členov združenia, podmienkou je úhrada členského poplatku
    Podmienkou aktivity účastníka na web CAS, je jeho registrácia, registrovaný užívateľ môže mať iba jeden osobný profil. Registrácia nie je však podmienkou členstva v  združení, ako "nečlen", užívateľ ale nemá nárok na výhody a zľavy vyplývajúce z členstva.
    Registrácia je možná prostredníctvom prihlásenia v ľavej časti webu, po registrácii užívaleľ obdrží na e-mail heslo pre prihlásenie.Ďalšie podrobnosti sa dozviete v časti "Účasť na webe CAS".
 

 

 Členstvo v združeni.
   Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné, vzniká na základe prihlášky, zaplatenia členského príspevku a registrácie.
   Členstvo môže byť individuálne, kolektívne a čestné, všeobecné info sa dozviete v časti  webu "O nás - Stanovy združenia".
 
a) členstvo v združení je dobrovoľné, členom môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá uhradila  členský   príspevok ( 3 Eur/mes, resp. za príslušný rok 36 Eur)
b) členstvo v zrdužení vzniká prijatím za člena na základe písomnej prihlášky uchádzača a zapísaním do zoznamu členov združenia, o prijatí rozhodujú orgány združenia
c) dokladom o členstve je platný členský preukaz, jeho platnosť je podmienená zaplatením  členského   príspevku
d)podrobnosti  o členstve sú obsahom členskej prihlášky, bližšie info sa dozviete v časti  webu "O nás - Dokumenty združenia".
 
Výhody členstva v OZ CAS.
 • zľavy na kurzy,semináre,tovary a pobyty ponúkané na partáli OZ CAS
 • propagácia Vašich www stránok, produktov a akcií, na OZ Cykloadventure Slovakia
 • účasť na školeniach -získanie preukazu cyklosprievodcu a certifikát cykloinštruktora
 • možnosti zárobku pri sprevádzaní klientov
 • patriť ku komunite, ktorá sa navzájom podporuje v internetovom podnikaní
 • zľavy na produkty, ponúkané na stránkach našich partnerov
 • prístup k odborným článkom a témam, ktoré si zadefinujete pri registrácii členstva
 • komunikovať a zadávať nové témy, ktoré budú základom pre ďalšiu publikáciu  odborných článkov
 • prístup k mapovým podkladom a GPS súborom